ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΡΣΑΚΗΣ

Γεννήθηκε το 1792 στο χωριό Χοταχόβα της Ηπείρου

Γεννήθηκε το 1792 στο χωριό Χοταχόβα της Ηπείρου. Αφού σπούδασε ιατρική και φιλολογία στη Βιέννη και τη Σαξωνία, εγκαταστάθηκε στη Ρουμανία, όπου το 1857 έγινε υπουργός των Εξωτερικών. Με δωρεές του προς τη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία των Αθηνών (ποσού 816.000 δραχμών της εποχής εκείνης) ανεγέρθηκε το Αρσάκειο Μέγαρο στην Αθήνα, στην οδό Σταδίου, με προορισμό του να γίνει ανώτερο παρθεναγωγείο (γυμνάσιο θηλέων). Το 1866 μελοποιήθηκε ο Αρσάκειος ύμνος, που κάθε χρόνο τον τραγουδούν οι μαθήτριες της Σχολής κατά την τελετή των εξετάσεων. Ο Αρσάκης πέθανε το 1874 και η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία πένθησε το θάνατό του επί 40 ημέρες.