ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΠΠΑΣ

Γεννήθηκε το 1800 στο Λάμποβο της Β. Ηπείρου

Γεννήθηκε το 1800 στο Λάμποβο της Β. Ηπείρου. Αφού υπηρέτησε λίγο διάστημα στην αυλή του Αλή πασά, εγκαταστάθηκε στο Βουκουρέστι ως εμπειρικός γιατρός. Αργότερα ασχολήθηκε με γεωργικές επιχειρήσεις και απέκτησε μεγάλη περιουσία. Το 1856 διέθεσε μεγάλα ποσά (σε μετοχές), για να γίνονται περιοδικές εκθέσεις στην Αθήνα και για την ανέγερση του Ζαππείου μεγάρου. Πέθανε το 1865 και ετάφη στο κτήμα του Μπροστενίου στο Βουκουρέστι, αφήνοντας περιουσία 6 εκατομμυρίων χρυσών δραχμών. Μετά 4 έτη έγινε η ανακομιδή των οστών του και η κεφαλή του ετάφη στην Αθήνα, στην εσωτερική αυλή του Ζαππείου μεγάρου, ενώ τα οστά του μεταφέρθηκαν στο προαύλιο το σχολείου στο Λάμποβο. Κληροδότησε 2 εκατομμύρια δραχμές για την ανέγερση των Ολυμπίων.