ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΖΑΠΠΑΣ

Γεννήθηκε στο Λάμποβο της Β. Ηπείρου

Εξάδερφος του Ευαγγέλου, γεννήθηκε επίσης στο Λάμποβο της Β. Ηπείρου. Εγκαταστάθηκε στο Βουκουρέστι και απέκτησε μεγάλη περιουσία. Το 1875 ανήγειρε το Ζάππειο Παρθεναγωγείο στην Κωνσταντινούπολη. Ίδρυσε εκπαιδευτήρια στο Λάμποβο, Λέκλη, Αδριανούπολη, Φέρες, Πρεμετή, Δρόβιανη, Δέλβινο, Φιλιάτες και αλλού. Διέθεσε 250.000 χρυσές δραχμές για υποτροφίες νεαρών Ελλήνων σε γεωργικές σχολές της Ευρώπης. Πέθανε στη Μαντόν της Γαλλίας το 1892, κληροδοτώντας στο ελληνικό δημόσιο όλη του την περιουσία (2 εκατ. χρυσές δραχμές).