ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΕΡΩΦ

Γεννήθηκε στο Μέτσοβο το 1818

Γεννήθηκε στο Μέτσοβο το 1818. Μετανάστευσε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, όπου απέκτησε μεγάλη περιουσία. Ίδρυσε στην Αλεξάνδρεια Ελληνικό Γυμνάσιο και Παρθεναγωγείο, και νοσοκομείο απόρων Ελλήνων. Στην Αθήνα συνέβαλε για την αποπεράτωση του Μετσοβίου Πολυτεχνείου, ανήγειρε προ του Πανεπιστημίου τους ανδριάντες του Ρήγα Φεραίου και του Πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄, ίδρυσε τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και το Αβερώφειο Εφηβείο στο τέρμα της οδού Ιπποκράτους, αναμαρμάρωσε όλο το Παναθηναϊκό Στάδιο και συνέβαλε αποφασιστικά στην αγορά του θωρακισμένου καταδρομικού «Γεώργιος Αβέρωφ», που αργότερα έγινε η θρυλική ναυαρχίδα του ελληνικού στόλου κατά τον Βαλκανικό πόλεμο του 1912.
Ο Αβέρωφ πέθανε τον Ιούλιο το 1899 και άφησε περιουσία αξίας 1.134.246 λιρών της εποχής εκείνης. Την περιουσία αυτή την κληροδότησε ως εξής:
Σε δημόσια κληροδοτήματα λίρες 403.561 (Γεωργική Σχολή, ναυπηγεία, καταδρομικά, ανακαίνιση Παναθηναϊκού Σταδίου, Ωδείο, Πολυτεχνείο, Κοινότης Μετσόβου, Πινακοθήκη).
Σε ιδιώτες κληρονόμους λίρες 130.268.
Ακίνητα κληροδοτήματα (τα περισσότερα για φιλανθρωπικούς σκοπούς) λίρες 536.422.